0

Máy Bộ Văn Phòng

Case Máy Tính Văn Phòng VC011( H410/CPU Core i5/8Gb/120Gb SSD + HDD500Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC011( H410/CPU Core i5/8Gb/120Gb SSD + HDD500Gb)

8.950.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC010( H410/CPU Core i3/8Gb/120Gb SSD + HDD500Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC010( H410/CPU Core i3/8Gb/120Gb SSD + HDD500Gb)

7.150.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC009( H410/CPU G5xxx/4Gb/120Gb SSD)

Case Máy Tính Văn Phòng VC009( H410/CPU G5xxx/4Gb/120Gb SSD)

4.700.000 ₫ 6.850.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC008 ( H81/Core i5/4Gb/60Gb SSD + HDD 250Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC008 ( H81/Core i5/4Gb/60Gb SSD + HDD 250Gb)

3.950.000 ₫ 6.850.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC007( H81/Core i3/4Gb/60Gb SSD + HDD 250Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC007( H81/Core i3/4Gb/60Gb SSD + HDD 250Gb)

3.650.000 ₫ 6.850.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC006 ( H310/CPU G5xxx/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC006 ( H310/CPU G5xxx/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

4.650.000 ₫ 6.850.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC005 ( H310/Core i5/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC005 ( H310/Core i5/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

9.100.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC004( H310/Core i3/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC004( H310/Core i3/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

7.150.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC002 ( H61/G22xx/4Gb/60Gb SSD)

Case Máy Tính Văn Phòng VC002 ( H61/G22xx/4Gb/60Gb SSD)

2.450.000 ₫ 6.850.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC003 ( H310/Core i3 i5/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

Case Máy Tính Văn Phòng VC003 ( H310/Core i3 i5/8Gb/120Gb SSD + HDD 500Gb)

9.100.000 ₫
Case Máy Tính Văn Phòng VC001( H81/G32xx/4Gb/60Gb SSD)

Case Máy Tính Văn Phòng VC001( H81/G32xx/4Gb/60Gb SSD)

2.650.000 ₫ 6.850.000 ₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

20-Phân Phối Linh Kiện PC-Laptop
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn